woensdag, 18. november 2009 - 15:02

Ter Horst wil problemen C2000 versneld oplossen

Den Haag

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de resterende 60 locaties in Nederland met verminderde dekking bij het communicatiesysteem C2000 binnen twee jaar wegwerken, in plaats van binnen acht jaar. Dit heeft zij de Tweede Kamer woensdag schriftelijk laten weten.

Ter Horst wil de problemen aanpakken door versneld C2000-masten bij te bouwen of door technische veranderingen aan bestaande masten aan te brengen. Verder wil de minister met extra radiofrequenties de capaciteit van C2000 vergroten.

Dat schrijft Ter Horst aan de Tweede Kamer in reactie op een tussenrapportage van een groep experts onder leiding van Don Berghuis, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De experts kijken naar problemen met het communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulances en marechaussee. Ter Horst wil het systeem zo verbeteren dat de hulpverleners erop kunnen vertrouwen dat C2000 goed werkt en daarmee bereiken dat zij (weer) vertrouwen in C2000 hebben.

Het zou technisch mogelijk zijn om capaciteit binnen het C2000-netwerk te verplaatsen, bijvoorbeeld van Zeeland en het noorden en oosten van het land naar de Randstad. Dit is echter een complexe operatie en bovendien is het de vraag of een dergelijke verplaatsing geaccepteerd zou worden in regio’s die erop achteruit gaan. Daar kunnen zich immers ook calamiteiten voordoen.

Minister Ter Horst zoekt de oplossing daarom liever in het uitbreiden van de capaciteit. Hiervoor zijn wel extra radiofrequenties noodzakelijk. Hiervoor zal het ministerie van Economische Zaken benaderd worden.

Ter Horst heeft het Veiligheidsberaad (de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) gevraagd de landelijk vastgestelde indeling in gespreksgroepen en operationele procedures te saneren en aan te vullen, ook met het oog op grote calamiteiten.

Volgens de groep experts moeten de afspraken volledig herschreven worden naar een nieuw multidisciplinair document, met procedures over bovenregionale, landelijke en interregionale bijstand tussen de verschillende diensten, toegesneden op crisissituaties. Ook over de opleidingen aan de operationele gebruikers, het meldkamerpersoneel en de regionale beheerders moeten betere afspraken worden
gemaakt, net als over oefeningen.

De groep experts komt voor het einde van het jaar met een eindrapportage, minister Ter Horst zal daarop in januari volgend jaar definitief reageren in een brief aan de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):