woensdag, 8. april 2009 - 16:47

Ter Horst:Rijopleiding politie mogelijk verplicht

Den Haag

Om het aantal ongevallen met politievoertuigen terug te dringen heeft de Raad van Hoofdcommissarissen half maart besloten alle korpsen voor het einde van dit jaar aan te melden voor de rijvaardigheidstraining.

‘Mocht bij monitoring in de tweede helft van 2009 onverhoopt blijken dat dit in onvoldoende mate plaatsvindt, zal ik de rijopleiding op dezelfde wijze als de training voor het omgaan met wapens verplicht stellen’, meldt Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken woensdag 8 april in een brief aan de Tweede Kamer.

In september 2008 hebben de kamerleden Pechtold (D66) en Griffith (VVD) schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het krantenbericht ‘Agenten negeren extra rijlessen voor zichzelf’.

Bij beantwoording van deze vragen, heeft minister Ter Horst de toezegging gedaan de gegevens over verkeersongevallen met politievoertuigen op te vragen bij de Raad van Hoofdcommissarissen.

1,5% aanrijdingen zwaailicht en sirene
Bij ongeveer 1,5% van de aanrijdingen die zijn veroorzaakt door de politie was er sprake van het rijden met optische- en geluidssignalen en/of sprake van achtervolgingen. Dit vaak onder verzwarende omstandigheden, zoals psychische druk.

De politie heeft circa 13.000 voertuigen in gebruik. Politievoertuigen zijn –
in tegenstelling tot de overige gemotoriseerde weggebruikers – voor een belangrijk deel 24 uur per dag in gebruik gedurende 7 dagen per week.

In de jaren 2005 t/m 2007 zijn door de korpsen jaarlijks gemiddeld 3000 meldingen van schade aan derden en 146 gewonde slachtoffers geregistreerd. In deze periode zijn één burger en tien politiefunctionarissen als dodelijk slachtoffer te betreuren. Het aantal geregistreerde gewonde politiefunctionarissen is circa 14 per jaar.

Jaarlijks wordt gemiddeld door diverse verzekeringmaatschappijen €3 miljoen aan schade uitgekeerd aan derden. Het totaalbedrag van schade aan politievoertuigen bedraagt jaarlijks gemiddeld €13 miljoen euro; hiervan is jaarlijks €2,3 miljoen te verhalen op andere schuldhebbende partijen.

De cijfers over de jaren 2005 t/m 2007 schommelen jaarlijks rond eenzelfde niveau. Daarom heeft de minister met de korpsbeheerders in een eerder stadium een aantal preventieve maatregelen opgenomen in het Preventieplan Verkeer en de Brancherichtlijn Politie.


Ter Horst meldt dat zij in februari 2009 heeft gesproken met de voorzitter en enkele bestuursleden van de Vereniging voor Verkeersslachtoffers en de Nederlandse Whiplash Stichting. In dit gesprek is onder andere een aantal preventieve maatregelen aan de orde geweest zoals het gebruik van Unfall Data Speicher (UDS).

Er werken momenteel 6 korpsen met deze ‘black box-‘ achtige registratie van rijgegevens. Ook zijn de zogenaamde brancherichtlijnen waarin o.a. snelheidsbeperkingen zijn opgenomen voor het rijden met optische en geluidssignalen, ter sprake gekomen.
Provincie:
Tag(s):