woensdag, 16. december 2009 - 16:28

Tien procent van de dassen wordt doodgereden

Tilburg

De das rukt op naar het westen. Jaarlijks worden er gemiddeld zes aangereden en dat is veel op een populatie van 70 dassen. Om te voorkomen dat de dieren sneuvelen in het verkeer, heeft de gemeente op verzoek van de stichting Das & Boom bij Udenhout drie
dassentunnels aangelegd.

Als grootste landroofdier in Nederland is de das het behouden
waard. Daarnaast draagt hij bij aan de biodiversiteit en daarmee aan het natuurlijk evenwicht. Wethouder Marieke Moorman zal donderdag de drie tunnels openen.
Provincie:
Tag(s):