donderdag, 17. september 2009 - 17:45

Tiende Veteranendag Koninklijke Marechaussee

Apeldoorn

De Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee (KMar) vindt dit jaar plaats op vrijdag 25 september, op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.

Oudgedienden van de Koninklijke Marechaussee, de voormalige Korpsen Politietroepen en Militaire Politie, evenals de ‘jonge’ categorie veteranen die vanaf 1979 tot heden aan vredesmissies hebben deelgenomen, komen van 09:30 tot 15:30 uur bijeen om de traditie in stand te houden, ervaringen te delen en om te herdenken.

Om 11.15 uur vindt de herdenking van de gevallen en overleden veteranen plaats bij het monument voor de oude hoofdpoort van de Koning Willem III kazerne, waarna de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr. Dick van Putten, de veteranen toespreekt. Aan de plechtigheid, die voor slecht ter been zijnde veteranen ook te volgen is op een groot scherm in de tent, levert het Trompetterkorps van de KMar een belangrijke bijdrage. De Directeur Veteraneninstituut en bestuurders van het Veteranen Platform behoren ook tot de aanwezigen.

In en bij de tent op het centrale plein zijn er diverse stands van onder andere het Marechaussee Museum en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie met veel informatie en videobeelden over de KMar-missies van vroeger en nu. Daarnaast zijn er diverse personeel- en materieeldemonstraties: militaire ‘oldtimers’ maar ook modern materieel, zoals de voertuigen waarmee KMar-personeel in Afghanistan op werkplekken buiten het kamp komt. Tevens zullen de ruiters van de Bereden Brigade KMar zich op deze dag presenteren.
Provincie:
Tag(s):