dinsdag, 22. december 2009 - 16:39

Tilburg krijgt een eigen speelbos

Tilburg

Tilburg krijgt een eigen speelbos. Dit initiatief is het laatste project van Stichting Tilburg 2009. Een van de doelstellingen van de Stichting was het initiëren van een project met een blijvend karakter.

Een aandenken aan het 200 jarig bestaan van de stad waar alle inwoners van Tilburg iets aan hebben. In dit licht is er gekozen voor een speelbos dat voorjaar 2010 gestalte zal gaan krijgen. Op deze manier laat de Stichting iets na voor de toekomst van de stad. Momenteel worden de plannen ontwikkeld voor het speelbos dat zijn plek zal vinden op de Hultense Heide, het stuk bos tussen het Wandelbos en het Reeshofbos.

Het speelbos voorziet in de behoefte aan een openbare speelplek en ontmoetingplek voor kinderen en gezinnen. Het is een gegeven dat kinderen steeds vaker opgroeien tussen asfalt en beton. Zonder regelmatig contact met de natuur.

Bij de aanleg van het speelbos wordt uitsluitend met natuurlijke materialen gewerkt. Daarnaast wordt rekening gehouden met de ecologische omstandigheden en zal het speelbos een natuurlijk onderdeel vormen van het huidige bos. Het speelbos zelf zal vele gezichten hebben en daarmee de kinderlijke fantasie weten te prikkelen. Het wordt een plek om iets te ervaren, maar ook om zelf te creëren.
Provincie:
Tag(s):