vrijdag, 5. juni 2009 - 6:45

Tilburgse bevolking zegt NEE tegen mall

Tilburg

53 % van de Tilburgse bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen de vestiging van een mall in Tilburg aan Stadsentree Noord. 46 % stemde voor.

De uitslag van het referendum werd bekendgemaakt tijdens een speciale verkiezingsavond op het Tilburgse gemeentehuis. Het opkomstpercentage voor het referendum was ruim 35%. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft bepaald dat de uitkomst van het referendum wordt overgenomen, ongeacht de opkomst bij deze volksraadpleging.

In maart heeft het college geoordeeld dat een mall in Tilburg aan Stadsentree Noord haalbaar moet zijn. Er zijn toen vijf thema's uitgewerkt op het gebied van complementariteit, flankerend beleid, arbeid en opleiding, duurzaamheid en milieu, natuur en verkeer en bereikbaarheid. Ook is nader onderzoek verricht naar de locatie die het meest geschikt wordt geacht om een Mall te vestigen.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn vastgelegd in een structuurvisie en PlanMer. Het is aan de raad om te bepalen hoe zij wil omgaan met deze beleidsdocumenten en de procedures nu de inwoners van Tilburg zich hebben uitgesproken tegen deze ontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):