dinsdag, 14. april 2009 - 9:09

TNO: twijfel over effectiviteit fijnstof beleid voor gezondheid

Het huidige beleid dat gericht is op het verlagen van fijn stof PM2.5 en PM10 levert waarschijnlijk minder gezondheidswinst dan gehoopt omdat de huidige normen voor fijnstof niets zeggen over het gehalte aan ultrafijn stof in de buitenlucht. Dit blijkt uit een onderzoek door TNO

De meeste deeltjes die auto's uitstoten zijn ultrafijn stof, dat wil zeggen kleiner dan 0.1 micrometer. Ultrafijn stof levert nauwelijks een bijdrage aan het totale gewicht aan fijn stof, maar internationaal onderzoek laat zien dat deze deeltjes diep kunnen doordringen in de longen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. De huidige PM2.5 en PM10 normen, gebaseerd op massa voor fijnstof, bieden geen bescherming tegen de schadelijke effecten van ultrafijn stof.

TNO heeft vorig jaar in Nederland verkennend onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van ultrafijn stof door wegverkeer en de verspreiding ervan naar de woonomgeving. Er is gekeken naar de uitstoot door auto's op een rollerbank, door snelwegverkeer in de Drechttunnel en door stadsverkeer in de binnenstad van Rotterdam. De resultaten laten zien dat auto's inderdaad veel ultrafijn stof uitstoten en dat concentraties daarvan bij snelwegen en drukke wegen in de stad een factor 5-10 zijn verhoogd.

Bovendien laat het TNO-onderzoek zien dat het gebruik van biodiesel wel leidt tot verlaagde concentraties fijnstof, maar niet tot verlaging van de toxiciteit van het uitgestoten fijnstof. De samenvatting van het onderzoek is gepubliceerd in het jongste nummer van TNO Magazine.
Categorie:
Tag(s):