zaterdag, 17. januari 2009 - 10:40

Toekomst voor IJsselmeer-ziekenhuizen

Lelystad/Emmeloord

De IJsselmeerziekenhuizen en de MC| groep hebben kennis genomen van het standpunt van de NZa, zo laten zij in een gezamenlijk persbericht weten.

In het voorgenomen besluit van de NZa wordt nogmaals bevestigd dat er een noodzaak is voor een volwaardig ziekenhuis in Lelystad en dat de continuïteit van zorg gewaarborgd moet worden. Het komt ook overeen met de werkelijkheid van vandaag. De artsen en medewerkers spannen zich maximaal in om verantwoorde zorg te leveren.

Binnen de mogelijkheden die de IJsselmeerziekenhuizen op dit moment hebben, wordt de zorg geleverd. De beschikbare bedden worden maximaal benut en op de poliklinieken zijn er volle spreekuren. Gezien de beperkte operatiekamercapaciteit kan helaas nog niet alle zorg geleverd worden, die gevraagd wordt. De stemming onder het personeel is positief en iedereen zet zijn schouders eronder om de zorg op een goed kwalitatief niveau te leveren.

De centrale vraag is hoe de continuïteit in financiële zin het beste bereikt kan worden. In de oude situatie is een zeer slecht uitgangspunt voor een doorstart met een publieke of private partij ontstaan. De negatieve vermogenskosten en de kosten van de sanering moeten gedekt worden om een goede doorstart mogelijk te maken.

Door het voortduren van de discussie nemen de verliezen toe en kan er onvoldoende daadkrachtig gewerkt worden aan het weer op orde krijgen van het ziekenhuis en de financiële prestaties. Bij een warme doorstart krijgt de overnemende partij de erfenis van de oude situatie mee en wordt, gezien de verliezen uit het verleden en de bereidheid van de zorgverzekeraar om nog voldoende adequate productieafspraken te maken, voor een bijna onmogelijke opgave gesteld. De inverdiencapaciteit van bijna 15 miljoen moet in 3 jaar worden bereikt.

De NZa wijst op een aantal onvolkomenheden en stelt hierbij randvoorwaarden. Het ziekenhuis en de MC groep zullen in de komende dagen in overleg met de stakeholders bezien of tegemoet getreden kan worden aan de randvoorwaarden van de NZa voor het verkrijgen van een oplossing.

Gezien de huidige situatie en de termijn van de NZa om binnen een week tot een definitief besluit te komen, is er haast bij. IJsselmeerziekenhuizen ziet dat zij in een eindfase van de besluitvorming beland is. Dit is prima omdat de bevolking in Lelystad en de omliggende gemeenten snel duidelijkheid moeten krijgen over het garanderen van hun zorg. Daarnaast zijn de medewerkers van het ziekenhuis eraan toe om te weten waar hun toekomst ligt.

De IJsselmeerziekenhuizen en de MC| groep gaan er vanuit dat volgende week een oplossing wordt bereikt.
Provincie:
Tag(s):