donderdag, 12. februari 2009 - 18:09

Toestemming herstart reactor Petten

Petten

Het kabinet heeft de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) toestemming gegeven om de Hoge Flux Reactor in Petten tijdelijk weer in bedrijf te nemen. Dat schrijven de ministers Cramer (Ruimte en Milieu), Klink (VWS), Van der Hoeven (EZ), Donner (SZW) en Hirsch Ballin (Justitie) donderdag 12 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit in het licht van een acuut wereldwijd tekort aan radioactieve medische isotopen. Sinds maandag liggen alle Europese reactoren voor de productie van medische isotopen stil voor noodzakelijk onderhoud.

NRG krijgt de toestemming nu het bedrijf extra veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. De toestemming is nodig omdat de reactor op dit moment weliswaar veilig is, maar niet volledig voldoet aan de huidige vergunningvoorwaarden.

In augustus 2008 is de reactor niet opgestart nadat bij het groot onderhoud en inspecties een gasbellenspoortje in het primaire koelwatersysteem werd ontdekt. Daardoor was het noodzakelijk de veiligheid van het systeem opnieuw te analyseren. Op basis van een onderzoeksprogramma en veiligheidsstudies zijn inmiddels afdichtingen en een detectiesysteem aangebracht, waardoor veilig opstarten van de reactor mogelijk is.

De conclusie dat de reactor voldoende veilig is wordt gestaafd door een onderzoek van de Kernfysische Dienst (KFD) van de VROM-Inspectie Dit is bevestigd door de Belgische zusterorganisatie van de KFD, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Een onafhankelijk team van internationale experts van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zal zich tijdens de eerste productiecyclus ter plekke van de situatie op de hoogte stellen. De reactor zal direct worden stilgelegd als een onregelmatigheid wordt geconstateerd.

De toestemming wordt verleend voor de periode tot 1 maart 2010. Aan de toestemming worden voorwaarden verbonden, op de naleving daarvan ziet de KFD toe. NRG moet extra controles uitvoeren. Het Ministerie van VWS dient vóór iedere productiecyclus (van ca. 4 weken reactorbedrijf) de noodzaak van de productie van medische isotopen aan te geven.

Met NRG is afgesproken dat de reactor zo spoedig mogelijk wordt gerepareerd, zodat normale bedrijfsvoering gewaarborgd is. De reparatie is ingewikkeld. De voorbereiding ervan zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.
Provincie:
Tag(s):