vrijdag, 26. juni 2009 - 15:22

Toon Hermans Huis opent 'Voorportaal' in OMC

Sittard

In Orbis Medisch Centrum (OMC) is afgelopen week het ‘Voorportaal’ van het Toon Hermans Huis (THH) geopend. Met het ‘Voorportaal’ wil het THH dichter bij de mensen met kanker en hun familie staan. Als zij in het ziekenhuis te horen krijgen dat zij kanker hebben, staan deskundige gastvrouwen of –heren klaar om een luisterend oor te bieden en zo nodig hulp te bieden bij het verwerken van emoties. Ook tijdens de andere bezoeken aan OMC kan patiënt en familie terecht bij het ‘Voorportaal’.

De officiële opening van het ‘Voorportaal van het THH’ werd verricht door Myriam Haagmans, directeur Toon Hermans Huis Sittard en Cees Sterk, voorzitter Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern. Beiden waren bijzonder ingenomen met de vestiging van het THH in OMC die uniek is in Nederland. Cees Sterk: “Een primeur, waarvan ik hoop dat die snel navolging zal krijgen in andere ziekenhuizen.

Het Toon Hermans Huis beschikt in het OMC over een team van 20 vrijwilligers die zijn opgeleid om mensen met kanker, hun familie en nabestaanden psychosociale opvang en begeleiding te verlenen gedurende het hele ziekteproces. De vestiging in OMC is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):