dinsdag, 10. maart 2009 - 17:36

Topconferentie over Afghanistan in Den Haag

Onder auspiciën van de Verenigde Naties vindt in Den Haag op 31 maart een topconferentie plaats over de toekomst van Afghanistan. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken zal namens Nederland optreden als gastheer. De eendaagse conferentie zal plaatsvinden in het World Forum Congrescentrum in Den Haag.

De conferentie zal worden voorgezeten door de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN wordt hiervoor in Den Haag verwacht. Afghanistan en Nederland zullen de conferentie met de VN leiden.

De conferentie komt op een voor Afghanistan cruciaal ogenblik: in 2009 zullen presidentsverkiezingen plaatsvinden en daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan. Keuzes moeten worden gemaakt voor de komende jaren.

Ministers van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van internationale organisaties die betrokken zijn bij het verschaffen van veiligheid en bij de wederopbouw in Afghanistan zullen worden uitgenodigd om deel te nemen: zowel uit buurlanden, landen in de regio, landen die deelnemen in de internationale stabilisatie- en assistentiemacht ISAF, als uit landen en organisaties die bijdragen aan de wederopbouw.
Categorie:
Tag(s):