zaterdag, 25. april 2009 - 20:16

Tot 50% subsidie voor kleinschalige plattelandsprojecten

Lelystad

Verenigingen, stichtingen en andere aanvragers van projecten voor de lokale gemeenschap kunnen tot eind 2010 tot 50% van de totale kosten van een project vergoed krijgen, met een maximum van 500.000 euro. Het gaat hierbij om geld uit Europa, bedoeld voor de leefbaarheid van het platteland: zogeheten Leader-bijdragen.

Van 2007 tot 2013 is er vanuit Leader 4 miljoen euro beschikbaar; dat is een kleine 600.000 euro per jaar. Op dit moment is het zo dat voor deze subsidiemogelijkheid weinig aanvragen binnenkomen en er wordt dus ook weinig geld uitgekeerd. Flevoland loopt daardoor kans dat het geld kwijtraakt aan andere provincies. Als je namelijk het geld waarop je recht hebt niet op tijd uitgeeft, moet het terug naar Europa. Omdat er bij hogere uitgekeerde bijdragen uiteindelijk minder projecten kunnen worden gesteund, wordt de maatregel alleen voor de resterende periode van 2009 en voor het jaar 2010 ingesteld.

Voorheen gold overigens een maximale bijdrage van 30% met een maximum van 200.000 euro. Deze bovengrens blijft van toepassing voor projecten van ondernemers. Voorbeelden van projecten voor de lokale gemeenschap zijn het opzetten van een multifunctioneel centrum, het aanleggen van een wandelpad in het dorp door de lokale bevolking of het behouden van cultuurhistorische gebouwen die voor de gemeenschap belangrijk zijn.

Voorheen had Leader gemiddelde 10 projecten per jaar. Sinds 1 januari 2007 zijn 12 projecten ingediend.
Provincie:
Tag(s):