vrijdag, 30. januari 2009 - 18:57

Transferium op Meierijbaan

Tilburg

De gemeente start in september van dit jaar met een transferium op de Meierijbaan. Er komen parkeerplekken voor 140 auto's. Voor fietsers worden 40 fietskluizen gemaakt. Het parkeren is gratis. Op zaterdagen, koopavonden en koopzondagen rijdt een bus naar het centrum van de stad. Er is die dagen ook een beheerder aanwezig. Op alle andere dagen
van de week fungeert het transferium als fietsoverstappunt voor forenzen en als carpoolplek.

Het gebruik van de pendelbus, welke om de 10 minuten naar het centrum van de stad rijdt, kost 50 eurocent. Mocht in de toekomst blijken dat er meer fietsvoorzieningen noodzakelijk zijn dan worden nog 20 fietskluizen extra aangelegd. De proef met het transferium gaat drie jaar lopen. Het transferium kost ruim 400.000 euro.

Ten opzichte van eerdere plannen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het fietspad aan de noordkant van de Meierijbaan wordt verplaatst, zodat een rij van veertig bomen kan worden behouden. Er komt ook een betere wachtruimte en een toilet.
Provincie:
Tag(s):