dinsdag, 13. januari 2009 - 18:55

Transport-controle ruit Rotterdam

Rotterdam

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft op dinsdag 13 januari 2009 in samenwerking met de Zeehavenpolitie Rotterdam op de ‘ruit’ van Rotterdam 4 transportcontroles gehouden van 09.00 tot 16.00 uur. In totaal zijn er 150 vrachtwagencombinaties gecontroleerd.

In 39 gevallen is er proces verbaal opgemaakt voor uiteenlopende zaken. In 3 gevallen is het transport stilgezet in verband met overtreding van de arbeidstijdenwet (onvoldoende pauze) en in 1 geval in verband met de ernst van de overtreding (aslastoverschrijding met 48%). Opvallend was het aantal overtredingen met betrekking tot het vastzetten van de lading. In zeven gevallen was dit onvoldoende.
Provincie:
Tag(s):