donderdag, 5. februari 2009 - 13:55

Transportsector krijgt flinke klappen

Zoetermeer

In het vierde kwartaal van 2008 is het goederenvervoer dramatisch afgenomen. De bedrijvigheid staat op het laagste niveau in 14 jaar. Dit blijkt uit het conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

TLN wil derhalve een gesprek met het kabinet om over de ontstane situatie te spreken en om in gezamenlijkheid te kijken welke acties haalbaar zijn om de voor de Nederlandse economie belangrijke sector een stimulans te geven. Hierbij denkt TLN vooral aan fiscale, sociale en algemeen economische maatregelen die het ondernemers makkelijk kunnen maken.

Het laatste kwartaal van 2008 werd gedomineerd door de krediet crisis. Transportondernemers zagen de orders sterk afnemen en de winsten verminderen. Vrachtauto’s kwamen stil te staan en overtollig personeel nam sterk toe. Met name de neerwaartse ontwikkelingen in de industrie en de bouw leidden tot minder vraag naar transportcapaciteit.

Door de ontwikkelingen staan vrachtprijzen en rendementen onder druk. Vorig jaar nog verwachtte 76% het boekjaar 2007 met ‘winst’ af te sluiten, nu verwacht 64% het boekjaar 2008 positief af te sluiten. Voor 2008 speelt naar eigen inschatting 24% quitte en 12% vreest het boekjaar 2008 in de rode cijfers te belanden.

Vooral ondernemers bij bedrijven met voornamelijk internationale activiteiten zijn somber met betrekking tot hun winstverwachting. De belangrijkste vervoerrelatie Duitsland, goed voor 45% van de internationale transporten met Nederlandse vrachtauto’s, zit in een diepe recessie.

Bijna de helft van alle ondernemers verwacht in 2009 een daling van de bedrijvigheid en omzet, 60% rekent dan ook op een ‘matig tot slecht jaar’. Inkrimping en ontslagen in de transport en logistieke sector zullen volgens een aantal ondernemers niet uitblijven.

Het TLN-conjunctuurbericht is voor een belangrijk deel gebaseerd op de conjunctuurenquête, die TLN sinds 1995 vier keer per jaar onder zijn leden houdt.
Categorie:
Tag(s):