vrijdag, 8. mei 2009 - 18:42

Traptoren Speelhuis van de Nassau’s gevonden

Breda

In het kader van Via Breda en de herontwikkeling van het Havenkwartier is op 6 mei gestart met een archeologisch proefsleuvenonderzoek in de Speelhuislaan. Gisteren is daar het fundament van de traptoren van het speelhuis van de Nassau’s uit 1620 aangetroffen.
Het fundament bestaat uit een met bakstenen gemetselde cirkel. In de puinvulling van deze traptoren zijn resten gevonden van verschillende bouwmaterialen zoals dakleien, tegels, vensterglas en zijn fragmenten aardewerk en drinkglas uit de 17e eeuw gevonden. De fundamenten van het speelhuis zelf zijn nog niet aangetroffen en zijn waarschijnlijk bij de afbraak ervan volledig gesloopt.

Uit historische bronnen is bekend dat het speelhuis dat in 1620 door de Nassau’s werd gebouwd zich ongeveer op deze locatie zou moeten bevinden. Rondom het speelhuis was een stervormige warande aanwezig. De huidige Speelhuislaan was één van de wegen die naar het speelhuis leidde en waarop het maliespel (een soort golf) werd gespeeld. Het speelhuis was een achthoekig gebouw van twee verdiepingen met een kelder en een traptoren en is in 1824 afgebroken.

De gemeente Breda wil met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het Havenkwartier onderzoeken of er nog relicten in de bodem aanwezig zijn van het speelhuis en het speelhuisbos. Daarnaast wordt onderzocht of er andere sporen van menselijke activiteit in het gebied aanwezig zijn. De archeologische werkzaamheden vinden plaats in de middenzone van de Speelhuislaan ten westen van de Belcrumweg.

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek is 8 mei worden afgerond.
Provincie:
Tag(s):