maandag, 20. juli 2009 - 13:36

Twee maanden voorwaardelijk voor 'bezit' kinderporno

Arnhem

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem heeft een 51-jarige marine­officier veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderporno.

De hoeveelheid van de aangetroffen kinderporno rechtvaardigt een langdurige gevangenisstraf. Dit zou echter geen recht doen aan de bijzondere omstandigheden van de zaak.

De militair heeft jarenlang meldingen van kinderporno aan het Meldpunt Kinderporno en het Team Bestrijding Kinderporno van de politie gedaan en hiermee een bijdrage geleverd aan de bestrijding daarvan. Dit wordt bevestigd door de twee genoemde instanties. Niet is gebleken dat de man met het opsporen van kinderporno andere bedoelingen heeft gehad dan zijn strijd tegen kinderporno en tegen het misbruik van minderjarigen.

Toch is het verweer verworpen dat de militair, gelet op de erkende positieve bijdrage die hij heeft geleverd aan de opsporing van kinderporno, niets kan worden verweten en dat hij daarom van vervolging moet worden ontslagen.

De militair heeft niet alleen gezocht naar en melding gedaan van op internet aanwezige sites met kinderporno, maar die bestanden ook gedownload en gearchiveerd. Dat hij een archief opbouwde heeft hij niet gemeld aan de politie en het meldpunt. Ook toen de politie hem er op heeft gewezen dat het opslaan van bestanden met kinderporno, met welk doel dan ook, strafbaar is, is hij daar mee doorgegaan en heeft hij zijn archief niet afgegeven of vernietigd.

De militaire kamer is van oordeel dat dit ongecontroleerde bezit van kinderporno door een particulier geen bijdrage levert aan de bestrijding van deze verwerpelijke vorm van misbruik van minderjarigen. De militair stelt dat het zijn bedoeling was een databank op te bouwen die hij op enig moment ten behoeve van de opsporing aan de politie zou overdragen.

De bijdrage die de militair heeft geleverd aan de strijd tegen de kinderporno en het ontbreken van aanwijzingen van andere - bijkomende - bedoelingen en de persoonlijke omstandigheden van de man leiden er toe dat in dit bijzondere geval kan worden volstaan met de voorwaardelijke gevangenisstaf
Provincie:
Tag(s):