dinsdag, 12. mei 2009 - 18:17

Twee straten in Maastricht afgesloten voor vrachtwagens

Maastricht

Om zowel de luchtkwaliteits- als de leefbaarheidsproblemen in de Ambyerstraat en de Meerssenerweg in Maastricht het hoofd te bieden, worden beide wegen afgesloten voor vrachtauto´s, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Dit is de uitkomst van de bemiddeling door de Ambassadeur Stedelijke Distributie bij het conflict tussen de gemeente Maastricht en bedrijfslevenorganisaties EVO en TLN over de ingevoerde milieuzones in de wijken Amby en Nazareth. De maatregel geldt in ieder geval totdat de A2 ondertunneling bij Maastricht gereed is. Daarna wordt het besluit herzien, zo meldt de gemeente Maastricht.

De Ambassadeur Stedelijke Distributie, de heer Janse de Jonge, is door alle partijen gevraagd te bemiddelen bij een conflict dat al een tijdje liep. Na constructief overleg is gebleken dat een milieuzone op beide wegen niet het gewenste middel is om de problemen daar te bestrijden. De wegen behoren niet tot het type wegen waar milieuzones ingesteld kunnen worden volgens de landelijke afspraken uit het convenant milieuzones. Daarnaast is afsluiting voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer een effectievere en beter te handhaven maatregel. Verbetering van luchtkwaliteit en leefbaarheid nemen zo sterker toe.
Provincie:
Tag(s):