maandag, 19. oktober 2009 - 10:18

Twee ton van rijk voor project Nieuw Stroomland

Leeuwarden

Nieuw Stroomland krijgt € 200.000,- van minister Cramer van VROM voor de uitvoering van Nieuw Stroomland. Het project waar de ontwikkeling van het gebied aan de zuidwestkant van Leeuwarden centraal staat, is één van de projecten die in aanmerking komt voor een bijdrage uit het innovatieprogramma Mooi Nederland. ‘Dit is in opstekker foar ús projekt! Dat wy út mear as 200 projekten keazen binne is in erkenning fan it ryk. Mei dit jild kinne wy it projekt in ekstra ympuls jaan’, aldus Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslân en voorzitter van de stuurgroep Nieuw Stroomland.

De twee pijlers van de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland zijn het versterken van de ruimtelijke kernkwaliteiten, zoals de unieke karakteristiek van het Middelzeegebied en de Hegedyk met de oude dorpen. En de keuze krachtig te investeren in duurzame energie en watertechnologie. De twee ton wordt ingezet voor het bevorderen van duurzame projecten en de ontwikkeling van de nieuwe stadsrand. Samen met initiatiefnemers, bedrijven, kennisinstellingen, dorpen en bewoners worden creatieve oplossingen bedacht.

Het gebied aan de zuid- en zuidwestkant van Leeuwarden verandert de komende decennia ingrijpend, vooral door de aanleg van de nieuwe rondweg om Leeuwarden en de bijbehorende invalswegen, maar ook door de nieuwe woonwijk De Zuidlanden, de aanleg van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van station Werpsterhoek. De gemeenten Littenseradiel, Menaldumadeel, Leeuwarden, het rijk en de Provincie Fryslân willen in het project Nieuw Stroomland de positie van de stad Leeuwarden én de kwaliteiten van het omringende gebied behouden én versterken. Daarbij worden verrommelde industrieterreinen met lelijke overgangen naar het platteland veranderd in aantrekkelijke stadsgezichten.
Provincie:
Tag(s):