donderdag, 22. oktober 2009 - 21:34

Tynaarlo brengt takken en snoeihout naar biomassacentrale

Tynaarlo

Een deel van het organisch afval van de gemeente Tynaarlo wordt in het vervolg op milieuvriendelijke wijze verwerkt en mag alleen worden vergist, gecomposteerd of verbrand. Het gaat per jaar om ca. 3850 ton blad, takken, snoeihout en grasmaaisel.

De aanbesteding van deze opdracht heeft als gevolg dat de gemeente vanaf komende herfst stopt met de levering van hout en houtsnippers aan particulieren. Hout en houtsnippers zullen vanaf nu naar een biomassacentrale gaan voor energieopwekking. Tot nu toe waren er voor deze afvalstromen geen afspraken over de wijze van verwerking. Milieuvriendelijke verwerking is nu het uitgangspunt. De gemeente houdt aan het versnipperen, transporteren en afvoeren van takken en snoeihout een klein beetje geld over.

De gemeente heeft de opdracht, na Europese aanbesteding, verstrekt aan twee noordelijke bedrijven: Donker BV uit Drachten (takken en snoeihout) en Van der Galiën BV uit Kootstertille (blad en gras). Beide bedrijven voeren het organisch materiaal af met vrachtauto’s voorzien van Euro 5 / EEV motoren die weinig schadelijke stoffen uitstoten.

Op de Europese aanbesteding schreven in totaal zeven Nederlandse –meest regionale- partijen in. De opdracht is voor twee jaar gegund. Vanaf 2011 worden ook het schoffelgroen en het tuinafval openbaar aanbesteed. Transport en verwerking daarvan zijn nu nog ondergebracht bij drie andere partijen.
Provincie:
Tag(s):