vrijdag, 3. juli 2009 - 10:56

Tytsjerksteradiel activeert alle mensen op wachtlijst WSW

Mensen met een indicatie voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) krijgen van de gemeente de kans om eerder aan het werk te gaan. Vanwege de wachtlijstproblematiek heeft de gemeente een contract afgesloten met de Stichting Meteos, het trajectenbedrijf van Caparis. Iedere inwoner van de gemeente die op de wachtlijst staat krijgt een aanbod van de gemeente. Op dit moment bestaat de wachtlijst in Tytsjerksteradiel uit 20 personen. Zo’n 190 personen zijn al regulier in dienst van Caparis.

Vanwege beperkte budgetten vanuit het Rijk is er een wachtlijst voor de WSW. De wachttijd bedraagt op dit moment meer dan twee jaar. De gemeente Tytsjerksteradiel vindt dat mensen onredelijk lang moeten wachten op een beschermde werkplek en heeft daarom besloten deze groep alvast een werkplek te bieden. Hierdoor kunnen ze alvast wennen aan werken en alles wat daarmee te maken heeft, in afwachting van een vaste plek bij Caparis.

De meeste mensen starten op de re-integratieafdeling bij Caparis in Leeuwarden. Hier worden de mogelijkheden bekeken. Vervolgens worden mensen intern bij Caparis of extern op een beschutte werkplek geplaatst.

Zij krijgen in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Het contract kan in principe verlengd worden tot men in aanmerking komt voor plaatsing op een WSW-dienstverband bij de sociale werkvoorziening Caparis. Het aanbod is op vrijwillige basis.

Op 3 juli ondertekende mevrouw Idema uit Burgum als eerste haar arbeidsovereenkomst onder toeziend oog van algemeen directeur Caparis, Wilko de Vreeze en wethouder Houkje Rijpstra. Mevrouw Idema is erg blij met deze kans en wil uiteindelijk graag een administratieve baan of een baan bij de post. Mevrouw Idema staat sinds 24 juli 2007 op de wachtlijst. In totaal starten er acht mensen met dit traject.

De gemeente wil iedereen de kans bieden niet thuis te hoeven zitten. Maatwerk leveren is daarbij leidend. Dit kan ook door een ander aanbod te doen. Een voorbeeld daarvan is een jongerentraject dat kortgeleden is gestart of re-integratietrajecten die al eerder zijn gestart en die beter aansluiten bij de personen op de wachtlijst.
Provincie:
Tag(s):