dinsdag, 15. september 2009 - 10:02

Uitbreiding capaciteit rioolwaterzuivering Waarde

Middelburg

Waterschap Zeeuwse Eilanden is gestart met het uitbreiden van rioolwaterzuivering in Waarde. Het gaat om het plaatsen van een nieuwe nabezinktank en het aanpassen van het beluchtingssysteem en de elektrotechnische installatie.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond kan de zuive-ring meer water per uur schoonmaken. Het project is in juli 2010 afgerond en de kosten hiervoor bedragen 3,7 miljoen euro.

Uit een OAS-studie (Optimalisatie Afvalwater Systeem), die het waterschap samen met de gemeente Reimerswaal uitgevoerd heeft, is gebleken dat meer afvalwater naar de zuivering afgevoerd moet worden. Na afstemming van de maatregelen, blijkt capaciteitsuitbreiding maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing te zijn.

Na de capaciteitsuitbreiding kan er 1.408 m³ in plaats van 1.150 m³ per uur behandeld worden. Dit betekent een uitbreiding met circa 22%. Om aan die capaciteit te voldoen moeten er verschillende onderdelen van de zuivering worden vervangen. Zo wordt een van de nabezinktanks, een tank waar bacteriën en actief slib uit het water gehaald worden, vervangen door een tank met meer capaciteit. Ook worden er nieuwe beluchtingselementen geplaatst wat een energiebesparing van 10% oplevert.
Provincie:
Tag(s):