dinsdag, 14. april 2009 - 16:10

Uitbreiding opsporings-bevoegdheden vreemdelingen-politie

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak en minister Hirsch Ballin van Justitie werken aan een wetswijziging om de opsporingsbevoegdheden van de vreemdelingenpolitie uit te breiden. De uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden is nodig om de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling doeltreffender te kunnen vaststellen.

De vreemdelingenpolitie krijgt de bevoegdheid om de woning van de vreemdeling te doorzoeken naar identiteitsdocumenten, zonder toestemming van de vreemdeling zelf.

Daarnaast mogen verschillende onderzoekshandelingen worden verricht om de identiteit van de vreemdeling vast te stellen. Hieronder valt ook het ‘uitlezen’ van gegevensdragers, zoals gsm’s.

Dit schrijven de bewindslieden van Justitie, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, dinsdag 14 april in een brief over terugkeermaatregelen aan de Tweede Kamer. In deze brief gaan zij ook in op de aanbevelingen van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT).
Provincie:
Tag(s):