vrijdag, 29. mei 2009 - 8:50

'Uitlatingen Bos bedreigend voor interne EU-landbouwmarkt'

Den Haag

De uitlatingen van PvdA-leider Wouter Bos over de EU-landbouwuitgaven zijn een bedreiging voor de open markt in Europa. Ze zijn schadelijk voor de land- en tuinbouw en staan haaks op eerdere uitspraken van het kabinet over het Europees landbouwbeleid na 2013.

Dit heeft voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland in een brief laten weten aan de minister van Financiën. Maat is zeer beducht voor het uiteenvallen van de interne mark en vreest voor een ongelijke behandeling van boeren. Door lidstaten zelf te laten beslissen over subsidies aan boeren ontstaat er naar zijn overtuiging niet alleen oneerlijke concurrentie, maar loopt Nederland als sterk op export gericht land groter risico’s.

Maat neemt het minister Bos (Financiën) zeer kwalijk dat hij zich zo over het gemeenschappelijk landbouwbeleid uitlaat, temeer daar hij zich baseert op onjuiste gegevens. De Europese begroting bedroeg vorig jaar 130 miljard euro. Daarvan ging 37 miljard rechtstreeks naar boeren (premies en toeslagen) en 4 miljard naar marktmaatregelen (interventie). Deze 41 miljard is 31,5 procent van het Europese budget en geen 70 procent, zoals minister Bos becijferde.

Het kabinet stemde vorig jaar in grote lijnen in met het SER-advies ‘Waarden van landbouw’. Het onderschrijft daarmee dat in de toekomst Europees landbouwbeleid nodig blijft. LTO heeft zelf ingezet op deze vernieuwing van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Aan de ene kant zal dat sterker worden gekoppeld aan maatschappelijke diensten (landschap, natuur, waterbeheer e.d.), aan de andere zal het meer worden benut voor vernieuwing, duurzaamheid en versterking van de concurrentiekracht.

De LTO-voorzitter noemt voor de komende 25 jaar drie grote opgaven op mondiaal niveau, te weten de oplossing van het klimaatprobleem, een duurzaam energiebeleid en een verdubbeling van de voedselproductie wereldwijd. ,,LTO Nederland hecht aan en zal zich inzetten voor een Europese aanpak van deze vraagstukken�, schrijft Maat aan minister Bos.
Provincie:
Tag(s):