dinsdag, 7. april 2009 - 8:50

'Uitstel kilometerheffing verstandig'

Den Haag

TLN, EVO en KNV vinden het verstandig dat de minister zorgvuldigheid verkiest boven snelheid bij de invoering van kilometerheffing. Een overhaaste invoering zal in de toekomst tot problemen leiden. Dat stellen de vervoerders en verladers in een reactie op het bericht dat de invoering van kilometerheffing vertraging oploopt.

De organisaties constateren dat het helaas niet mogelijk is gebleken om het systeem volgens het snelste scenario uit het advies van het Platform Nouwen (2005) in te voeren. Dat advies ging uit van een invoeringstermijn van 4 tot 6 jaar vanaf het genomen besluit.

Het vervoerend en verladend bedrijfsleven ondersteunt het principe van de kilometerheffing. Het prijsmechanisme laat mensen kiezen voor het meest efficiënte middel van vervoer. Dit leidt tot meer economisch gebruik van de wegen en bevordert de doorstroming.

TLN, EVO en KNV benadrukken het belang van zorgvuldigheid bij de invoering van het nieuwe systeem. Vanwege het grote belang dat invoering van kilometerheffing heeft voor de mobiliteit in Nederland, kan het systeem beter in één keer goed worden ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):