donderdag, 29. januari 2009 - 15:39

Ultimatum IJsselmeer-ziekenhuizen

Bussum

Zorgondernemer Loek Winter, directeur van de MC Groep, heeft alle betrokken partijen een ultimatum gesteld om de zwaar verlieslijdende IJsselmeerziekenhuizen nog te kunnen redden.

Dit ultimatum loopt morgen, vrijdag 30 januari, om 12.00 uur af.
De MC Groep wil dat alle ondertekenaars van het accoord dat op
24 december 2008 is gesloten, zich aan hun afspraken houden. Het gaat om zorgverzekeraar Achmea, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, ING Bank, de minister van VWS en de MC Groep. Dit accoord loopt tot 1 februari. "Als partijen hun toezeggingen niet gestand doen, dan voelen wij ons vrij om ons terug te trekken", aldus Loek Winter. Van een warme doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen kan dan geen sprake meer zijn.

Tijdens eindeloze onderhandelingen over de invulling van het principe-accoord bleken partijen telkenmale van positie te veranderen. Heden bleek dat uiteindelijk van de benodigde EUR 45 miljoen aan financiele middelen die nodig zijn voor de Stichting IJsselmeerziekenhuizen EUR 8 miljoen niet op tafel wordt gebracht. "Het ziekenhuis kan dit allemaal niet hebben", stelt Winter, "het gaat intussen kapot".

Als ieder zich aan de eerdere afspraken houdt, dan is zorgautoriteit NZa bereid alsnog zijn goedkeuring aan het reddingsplan te verlenen, zo is de indruk van de MC Groep.
Provincie:
Tag(s):