dinsdag, 21. juli 2009 - 17:04

Uniek vacuĆ¼mbuiscollectoren systeem verwarmt zwembad

Vledder

De gemeente Westerveld verwarmt sinds juni van dit jaar het Bosbad Vledder via zonnecollectoren en heeft daarmee geïnvesteerd in duurzame energie. Hiervoor zijn zogenaamde vacuümbuiscollectoren geïnstalleerd die werken volgens het principe van warmtepijpen. Deze manier van energiezuinig verwarmen is nieuw. Het Bosbad in Vledder is dan ook het eerste openbare zwembad in Nederland dat via deze vacuümbuiscollectoren wordt verwarmd.

De glazen vacuümbuizen zijn op een zodanige onderlinge afstand geplaatst, dat ze elkaar nauwelijks overschaduwen en optimaal profiteren van de ingestraalde zonnewarmte. Op een beperkt oppervlak wordt daardoor een enorme capaciteit aan zonneboilerwarmte opgewekt. De geïnstalleerde zonnecollectoren zullen circa 60% van de energiebehoefte kunnen dekken. Dit levert, naast een besparing op energiekosten, bovendien een vermindering van de CO2-uitstoot van 29.000 kg op jaarbasis op.

Het water uit het bad wordt continu naar een zandfilter gepompt om de waterkwaliteit op peil te houden. Vanuit de zandfilter wordt het water via de warmtewisselaar door de vacuümbuizen gepompt. Het water wordt hier opgewarmd en afhankelijk van het zonvermogen op die dag opgewarmd tot maximaal 28 °C. Dit verwarmde water wordt vervolgens teruggepompt naar het bad. Beneden een badwatertemperatuur van 22 °C of wanneer de collectoren geen warmte geven, worden de al aanwezige verwarmingsketels automatisch ingeschakeld. Vanuit de geïnstalleerde software is het hele proces inzichtelijk en bestuurbaar gemaakt.

De software is op locatie via een computer in de technische ruimte te monitoren. De sensoren, die op verschillende plekken in het proces zijn geïnstalleerd, geven de noodzakelijke signalen om het water op de juiste temperatuur te houden en waar nodig bij te sturen. Op basis van deze signalen worden de bestaande verwarmingsketels al dan niet ingeschakeld.

Bij dit gerealiseerde project wordt de investering binnen 7,5 jaar terugverdiend, is de CO2- uitstoot blijvend aanzienlijk verminderd en is daarna een besparing van €10.000 op jaarbasis haalbaar met de huidige gasafname en gasprijs.
Provincie:
Tag(s):