vrijdag, 13. februari 2009 - 22:28

Unieke karakter Drentsche Aa benadrukt in Nationale Landschappen

Regio

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is één van de twintig Nationale Landschappen. In een serie van acht afleveringen in januari en februari wordt de diversiteit van het Nederlandse landschap op landelijke televisie getoond. In elke aflevering gaat een hoofdpersoon, die nauw betrokken is bij het landschap, het gebied in en laat zien wat de moeite waard is aan natuur, recreatie en streekeigen activiteiten. Op donderdag 19 februari staat de Drentsche Aa centraal.

In 2004 heeft de overheid twintig Nationale Landschappen aangewezen. Dit zijn gebieden met elk een unieke combinatie van natuur, cultuur en geschiedenis. Op donderdag 19 februari staat de Drentsche Aa centraal in het programma Nationale Landschappen. Voorafgaand aan deze aflevering vond op 13 februari een voorvertoning in Gasteren plaats voor betrokkenen en organisaties uit het gebied.

In de aflevering wordt onder meer ingegaan op de bijzondere vorm van het landschap. De beekloopjes van de Drentsche Aa zijn vrijwel niet rechtgetrokken ten behoeve van de landbouw en zijn daarmee een van de meest authentieke landschappen die we in Nederland hebben. De vraag is hoe het landschap bewerkbaar en leefbaar kan worden gehouden als er zoveel aandacht uitgaat naar natuur en het cultuurhistorische landschap, terwijl de zo beeldbepalende landbouw en de belangrijke economische drager recreatie ook ruimte moet krijgen.

Gedeputeerde Munniksma, na afloop van de voorvertoning: “GS heeft in 2007 de grenzen van het Nationaal Landschap vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa. Wij willen samen met de partners investeren in de kwaliteit van het gebied.� Henk van ’t Land, de onafhankelijk voorzitter van het Nationaal Landschap Drentsche Aa, vult aan dat er bijzondere aandacht is voor de thema’s water, landbouw, natuur en landschap, recreatie, wonen en leefbaarheid en voorlichting en educatie.
Provincie:
Tag(s):