donderdag, 26. februari 2009 - 18:53

Unieke kelder van 12e eeuwse motte-toren opgegraven in Eijsden

Eijsden

In Eijsden hebben archeologen bij onderzoek van de middeleeuwse burcht die dit jaar in de Zuid-Limburgse grensplaats werd ontdekt, een opmerkelijke vondst gedaan; een klein vierkant gebouw van mergelblokken dat ooit dienst deed als de kelder van het complex. Nooit eerder werd in Nederland een kelder van een motte-toren opgegraven.

De motte bleek zo goed bewaard gebleven, dat deze werd aangemerkt als een vondst van nationaal belang. Hierdoor konden archeologen van het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort de burcht in zijn geheel opgraven en de plattegrond met kelder blootleggen.

Eerder dit jaar groeven de archeologen in het Breusterhof in Eijsden al een deel van de gracht van de motte en de funderingen van een gebouw op het voorhof op. De goede staat van de resten gaf toen aanleiding om de burcht in zijn geheel bloot te leggen. De kelder die toen werd aangetroffen was een complete verrassing. Het is de eerste keer dat in Nederland een kelder van een motte is opgegraven. De kelder vormt een aanwijzing voor de toren die er ooit op stond. De motte in Eijsden bleek oorspronkelijk 4 meter hoog, 30 meter in diameter, en is te dateren in de 12de eeuw. De aanleiding voor de opgraving is nieuwbouw door woningbouwvereniging Servatius BV. De gemeente Eijsden verzocht om het archeologisch onderzoek in aanloop tot de bouwvergunning.

De motte is het oudste kasteeltype in Noordwest-Europa, populair in de 11de en 12de eeuw. Een motte bestaat doorgaans uit een hoofdburcht en een voorburcht, gebouwd op een kunstmatig opgeworpen heuvel met een gracht eromheen. Op het hoogste deel, het opperhof, stond een kasteel of burcht. De motte deed dienst als toevluchtsoord in onrustige tijden, en ook als verblijf voor de kasteelheer en als statussymbool. Na de 13de eeuw wordt het mottekasteel gaandeweg vervangen door stenen constructies. De motte in Eijsden raakte toen waarschijnlijk in onbruik.
Provincie:
Tag(s):