donderdag, 26. maart 2009 - 23:47

Urk gaat investeren in aardwarmte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk heeft besloten tot de koop van diverse percelen met de voormalige schachten van de NAM in de Noordoostpolder.

De percelen liggen aan de Lindeweg bij Luttelgeest en zijn gebruikt voor proefboringen naar gas. Als het aan Urk ligt, wordt dit één van de grootste aardwarmteprojecten van Nederland.

Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat op een diepte van één kilometer voldoende warm water aanwezig is om bijna 100.000 huishouders van energie te voorzien. Hierdoor wordt bovendien 250 kiloton CO2 uitstoot per jaar bespaard.

Opsporingsvergunning
Het is de bedoeling dat de reeds aanwezige schachten van de NAM aan de Lindeweg gebruikt gaan worden om te boren naar één kilometer diepte.

Uiteindelijk zullen acht boorputten gerealiseerd worden. Met het project is een investering van 10 miljoen euro gemoeid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een subsidie van 2 miljoen euro toegezegd, op grond van de regeling Marktintroducties Energie Innovaties.

Ook de provincie Flevoland zal eenzelfde bedrag in het project steken. Aanstaande woensdag wordt in het gemeentehuis van Urk het convenant van dit innovatieve project ondertekend.

Om te kunnen starten is een zogenaamde opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken nodig. Urk heeft reeds een aanvraag ingediend. De vergunning wordt deze zomer verwacht.

Warmtebedrijf
Wanneer de boringen voldoende resultaat opleveren, zal op de genoemde percelen een warmtebedrijf, dat de winning en exploitatie gaat regelen, gerealiseerd worden. Naar verwachting kunnen in 2011 de eerste woningen in de Noordoostpolder en Urk op aardwarmte worden aangesloten.

Met de winning van aardwarmte valt de energieopwekking van het voorgenomen megawindmolenpark in het IJsselmeer, voor de kust van het cultuurhistorische Urk en de karakteristieke dijken van de Noordoostpolder, in het niet.

Winning van energie via aardwarmte is een schone vorm van energieopwekking, het tast de ruimte niet aan en is niet in strijd met de ecologische wetgeving.

Windgeld voor warmte
Al eerder heeft Urk aangetoond dat de winning van zonne-energie kansrijk is. Daartoe wordt op Urk een Zonnewijk aangelegd.

Nu winning van energie uit aardwarmte nog meer rendement biedt, is het college van de gemeente Urk van mening dat de geplande mega-investeringen in het windmolenpark beter besteed kunnen worden aan zonne-energie en energiewinning via aardwarmte.

Het gemeentebestuur van Urk heeft de Windkoepel Noordoostpolder gevraagd geen windmolens in het IJsselmeer te zaaien, maar samen met Urk energie uit aardwarmte te oogsten.
Provincie:
Tag(s):