woensdag, 2. december 2009 - 18:37

Urk stuurt brandbrief over windmolens naar Den Haag

Urk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk stuurt vandaag een brandbrief naar alle Kamerfracties over de plannen voor de komst van een megawindmolenpark voor de kust van Urk. Het college van Urk voelt zich met de rug tegen de muur staan, omdat Urk op geen enkele wijze wordt gehoord of is betrokken bij de plannen. Daarom is de hoop van Urk gevestigd op de Tweede Kamer.

Het college van Urk doet een klemmend beroep op de fracties in de Tweede Kamer om de verantwoordelijke minister te vragen, samen met de initiatiefnemers, om de door Urk aangedragen alternatieven te bezien en tot een redelijk en billijk oordeel te komen. Een van de alternatieven die Urk aandraagt is de locatie bij de Flevocentrale. De windmolens die daar staan worden binnenkort vervangen en wat Urk betreft worden daar, in goed overleg, hogere windmolens geplaatst.

Als de huidige plannen voor het windmolenpark van megalomane omvang doorgaat, wordt Urk aan twee zijden opgesloten achter rijen windmolens met een maximale hoogte van 200 meter. Dit gaat ten koste van de door minister Plasterk toegekende status van beschermd dorpsgezicht. Het cultuurhistorisch rijke Urk wordt hierdoor onverantwoord ingesloten. Een meer dan duizend jaar oud beeld gaat verloren. Bovendien betekent de komst van de windmolens ook een belemmering van toekomstige economische ontwikkelingen op Urk, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een buitendijkse haven.

In de brief aan de Kamerfracties geeft het college van Urk aan dat de gemeente op geen enkele wijze formeel wordt betrokken bij de totstandkoming en realisering van het windmolenpark. Volgens het college van Urk is er sprake van een wettelijke omissie. Urk krijgt wel de windmolens voor de deur en mag er niets over zeggen.

Urk heeft diverse alternatieven aangedragen en compromissen voorgesteld, maar daaraan is geen gehoor gegeven. Het college van Urk betreurt het ten zeerste dat alle alternatieven die Urk aandraagt systematisch worden afgewezen en nog niet eens in de afweging worden betrokken. Dit ondanks de toezegging van minister Van der Hoeven om rekening te houden met de positie van Urk en de motie waarin de minister door nagenoeg alle Kamerfracties is opgeroepen rekening te houden met de belangen van Urk.

Het college van Urk vindt het jammer dat het Rijk bijna 1 miljard euro voor het windenergieproject voor de kust van Urk wil uittrekken, terwijl andere vormen van duurzame energiewinning in snelle opmars zijn en met dit bedrag meer rendement zouden gaan opleveren.
Provincie:
Tag(s):