zondag, 5. juli 2009 - 15:29

Utrecht Science Park versterkt met komst van RIVM

De Bilt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van plan zich te vestigen in de Uithof in Utrecht. Er is een intentieovereenkomst getekend met de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst, waarin staat dat zij zich zullen inspannen om de vestiging in de Uithof te realiseren.

De in 2016 geplande verhuizing ondersteunt de positie van het RIVM als kennisinstituut met een coördinerende rol in kennisnetwerken. De komst van het RIVM geeft een verdere impuls aan het Utrecht Science Park, een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente en provincie.
Provincie:
Tag(s):