maandag, 6. april 2009 - 19:48

Utrecht spoort 2,7 miljoen bijstandsfraude op

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in 2008 voor meer dan 2,7 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. De ten onrechte uitbetaalde bijstand wordt teruggevorderd. Naast het opsporen van deze fraude zijn 239 uitkeringen afgewezen of beëindigd. Daarmee werd nog eens € 2,9 miljoen bespaard. 47 Klanten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid kregen een procesverbaal en werden strafrechtelijk vervolgd.

"De gemeente Utrecht pakt uitkeringsfraude stevig aan met gerichte handhaving. De bijstand is het vangnet voor mensen die echt niet op een andere manier in hun bestaan kunnen voorzien", zegt wethouder Marka Spit van Sociale Zaken. "

743 onderzoeken
Het team Handhaving onderzoekt verschillende soorten fraude onder bijstandsgerechtigden, zoals woon- en leefvormfraude, identiteitsfraude, vermogensfraude en fraude met inkomsten uit zwart werk. In 2008 heeft het team Handhaving 743 onderzoeken verricht. Bijna de helft van de bezochte klanten bleek te frauderen. Bij bewezen fraude wordt de uitkering gekort of beëindigd en de ten onrechte verstrekte gelden teruggevorderd. Als het om samenlevingsfraude gaat, moet óók de meeprofiterende partner mee helpen terugbetalen. Bij bedragen boven 6.000 is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):