donderdag, 15. januari 2009 - 13:32

Vaak conserveer-middelen in verf voor kinderen

Den Haag

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in speelgoedverf en -lijm conserveermiddelen aangetroffen die schadelijk kunnen zijn voor kinderen.

Kinderen die met hun huid in contact komen met dit chemische speelgoed kunnen daardoor huidreacties krijgen. Voor conserveermiddelen in speelgoedverf en -lijm bestaat echter geen wettelijke norm, aldus de VWA.

Voor conserveermiddelen in vingerverf bestaan namelijk wel wettelijke limieten. In 18 van de 24 onderzochte monsters verf zijn conserveermiddelen aangetroffen boven de grenswaardes die gelden voor vingerverf. In de lijmen zijn weinig conserveermiddelen gevonden.

Kinderen komen via verschillende producten in contact met conserveermiddelen. Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek adviseert de VWA de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Europese norm voor conserveermiddelen in chemisch speelgoed te laten ontwikkelen. Hiermee moet de totale blootstelling van kinderen aan conserveermiddelen verminderen.
Provincie:
Tag(s):