dinsdag, 17. februari 2009 - 15:29

Vakcentrales: met 7 miljard samen de crisis te lijf

Amsterdam

‘Investeren in de Nederlandse economie is nu hard nodig. Daarbij is het van het grootste belang dat de mensen vertrouwen in de economie houden. De koopkracht van de mensen moet dan ook op peil blijven. Het draait om tijdelijke problemen. En die los je op met tijdelijke maatregelen’, meldt de Nederlandse vakbeweging dinsdag 17 februari in een reactie op de cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB).

‘Sleutelen aan sociale voorzieningen is dus onnodig. Het kabinet doet er verstandig aan nu te investeren en de begrotingsregels los te laten’. Dat is de indringende boodschap bij het Sociaal en Groen Investeringsplan ‘Samen de crisis te lijf’ van de vakcentrales FNV, CNV en MHP.

Met een pakket van in totaal 7 miljard euro doet de vakbeweging een reeks voorstellen om de crisis te bestrijden. Voorstellen voor de arbeidsmarkt, stimulering van de economie en aanpak van de financiële sector zijn de pijlers waarop dit plan steunt.

Nederland heeft net als andere EU-landen beloofd 1,5 procent van het BBP te investeren in de economie, zo’n 9,3 miljard euro. Daarvan is pas 2,5 miljard uitgegeven.

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, moeten jongeren makkelijker kunnen doorleren. Om vakmensen te behouden zijn pools nodig. Om de korte en langere termijneffecten van de crisis op te vangen denken de vakcentrales verder aan: scholing om toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen.

Verlenging van de wtv-regeling of invoering van deeltijd-ww. Betere bescherming van flexwerkers. Werknemers uitlenen aan werkgevers in de publieke sector. Meer faciliteiten en banen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs en zorg.

Investeringen moeten gericht zijn op concrete en duurzame projecten die de economie snel aanjagen: 500 duizend woningen isoleren. Windenergie op zee naar voren halen en inzet verdubbelen. Een groen btw-tarief voor energiezuinige producten en diensten. Het btw-tarief op onderhoud van woningen verlagen van 19 naar 6 procent.

Verbetering openbaar vervoer. Verhoog de Nationale Hypotheekgarantie. Deblokkeer het spaarloon, wanneer nodig. En geef pensioenfondsen meer tijd om orde op zaken te stellen met maatwerk.

De financiële sector: banken moeten snel onnodige barrières voor kredieten opheffen. Op langere termijn is herstructurering nodig door bijvoorbeeld beter risicobeheer en het aan banden leggen van topbeloningen en bonussen. Er moeten onafhankelijke en niet-commerciële kredietbeoordelaars komen.
Categorie:
Tag(s):