donderdag, 8. oktober 2009 - 14:16

Van der Hoeven stelt geld beschikbaar voor kredietintermediair

Den Haag

Minister Van der Hoeven stelt ruim 60.000 euro beschikbaar voor de Kredietdesk om meer zicht te krijgen wat de aard en omvang is van de problemen die zich in de praktijk voordoen bij het verstrekken van leningen van banken aan bedrijven.

De Kredietdesk gaat de klachten over de kredietverlening door banken registeren en analyseren. Daarnaast dient de Kredietdesk als vraagbaak voor het bedrijfsleven bij het aanvragen van leningen. De Kredietdesk is opgericht door MKB Nederland, VNO-NCW en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en gaat volgens planning begin november van start.

De Kredietdesk analyseert de klachten van bedrijven die problemen hebben bij het verkrijgen van een krediet. Ook kan het contact opnemen met de desbetreffende bank om de klacht te bespreken. De Kredietdesk kan bedrijven doorverwijzen naar het ‘Ondernemersklankbord’ of andere consultants die kunnen helpen bij het maken van een businessplan voor het verkrijgen van een krediet. Ondernemersklankbord is een organisatie van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die kleine bedrijven praktische ondersteuning bieden op alle vlakken van de bedrijfsvoering, waaronder ook hulp bij kredietaanvragen. De Kredietdesk zal maandelijks een rapportage openbaar maken over de aard en omvang van de binnengekomen meldingen.
Categorie:
Tag(s):