zaterdag, 28. februari 2009 - 14:50

Van Vollenhoven krijgt alle ruimte van de VVD

Den Haag

De VVD laat, in tegenstelling tot berichtgeving in het Algemeen Dagblad van vandaag, geen enkele onduidelijkheid bestaan over de belangrijke taak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit laat de partij vandaag weten.

Het is een taak die in alle vrijheid moet kunnen worden uitgeoefend.

Laetitia Griffith: "Bij dit soort ongevallen is er altijd sprake van samenloop van onderzoeken. De spanning die dat met zich meebrengt, is onvermijdelijk. Partijen moeten nu in onderling overleg, op basis van de bestaande regels, onderzoek doen. Het antwoord op de vraag welke gegevens partijen concreet met elkaar moeten en willen delen, ligt niet bij de politiek, maar bij de partijen zelf.

De hulpverlening is goed verlopen en ik ben blij dat er zoveel mensen de ramp hebben overleefd. Uit piëteit met de slachtoffers en de nabestaanden is het van belang dat partijen er onderling uitkomen."

De VVD vindt het dan ook ongepast als de politiek zich in deze fase in de discussie tussen de Onderzoeksraad en het Openbaar Ministerie zou mengen en zou bepalen of en wanneer de zwarte doos, de vluchtgegevens of de linker of rechter vliegtuigvleugel aan de andere partij beschikbaar moeten worden gesteld.

"De VVD heeft maar één belang, en dat is dat partijen door goed onderling samen te werken, het onderzoek naar de oorzaak van de ramp tot een goed eind brengen. Het is in het belang van ons allen om verbeterpunten te vinden om dit soort dramatische rampen voor de toekomst te voorkomen.", aldus Griffith.
Provincie:
Tag(s):