dinsdag, 12. mei 2009 - 19:20

Vangst muskus- en beverratten ongeveer gelijk gebleven

Sittard

De bestrijding van muskus- en beverratten door de Limburgse Waterschappen is in 2008 succesvol verlopen. Dit blijkt uit het in april gereed gekomen jaarverslag, meldt het waterschap Roer en Overmaas. De aanvoer van beverratten vanuit Duitsland blijft onverminderd groot.

Over heel Limburg totaal zijn de vangsten ongeveer gelijk gebleven. Doelstelling is de populatie op een laag niveau te houden waarbij geen veiligheidsrisico´s optreden. Het overgrote deel van de vangsten gebeurt langs de Duitse grens. Bij Waterschap Peel en Maasvallei zijn de vangsten licht gestegen van 1.037 naar 1.154 en bij Waterschap Roer en Overmaas verder gedaald van 1.059 naar 888.De vangst van muskusratten schommelt rond het niveau van tweeduizend per jaar en is voor een groot deel afhankelijk van de instroom uit Duitsland. Deze varieert jaarlijks per stroomgebied.

Bij de bestrijding van beverratten speelt Limburg voor Nederland een zeer belangrijke rol omdat via de Maas, Niers, Swalm, Roer en kleinere beken continu beverratten het land binnenkomen. Verder stroomafwaarts zouden deze het kwetsbare westen kunnen bereiken als ze in Limburg niet worden opgevangen. De vangsten zijn in 2008 met 734 ten opzichte van 2007 licht gedaald maar lijken zich op dit niveau te stabiliseren.
Provincie:
Tag(s):