donderdag, 2. juli 2009 - 19:29

Vechtgemeenten onderzoeken twee varianten

Breukelen

De drie gemeenten aan de Vecht, die door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd zijn mee te werken aan het zoeken naar alternatieven voor een gemeente Vecht en Venen, hebben zelf het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken van fusie, dan wel een structurele vorm van samenwerking.

De gemeenteraden van Breukelen, Loenen en Maarssen hebben inmiddels, op voorstel van de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeente, besloten tot het houden van zo’n onderzoek.

Breukelen, Loenen en Maarssen, hebben samen besloten om zelf twee mogelijkheden nader te onderzoeken:
1.een fusie van Loenen en Breukelen in combinatie met een niet-vrijblijvende samenwerking met Maarssen.
2.een fusie van deze drie gemeenten aan de Vecht tot een gemeente van meer dan 60.000 inwoners.

De drie gemeentesecretarissen hebben opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen, de consequenties en uitvoerbaarheid van beide mogelijkheden. De uitkomst van dit onderzoek zal na de zomer worden gepresenteerd aan de drie gemeenteraden.
Provincie:
Tag(s):