dinsdag, 14. april 2009 - 11:45

Veel animo voor projecten hoogbegaafde leerlingen

Scholen hebben ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep van staatssecretaris Dijksma om voorstellen in te dienen voor onderwijs aan hoogbegaafde basisscholieren.

Het ministerie van Onderwijs ontving ruim 200 projectvoorstellen. Een commissie onder leiding van KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf beoordeelt op dit moment de projecten. De beste projecten komen in aanmerking voor een subsidie. Belangrijkste beoordelingscriterium is het innovatieve karakter van de voorstellen. In totaal gaat er 5 miljoen euro naar de excellentieprojecten. In mei brengt de commissie Dijkgraaf advies uit aan de staatssecretaris. Voor de zomer horen de scholen of ze subsidie ontvangen voor hun project.

Staatssecretaris Dijksma is verheugd over het enthousiasme van basisscholen. "Het geeft aan dat het stimuleren van toptalent een thema is dat leeft bij scholen. Kinderen die iets sneller kunnen leren, krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Dat is wel nodig want ongeveer eenderde van deze leerlingen wordt niet voldoende uitgedaagd. Terwijl ieder kind het verdient om het beste uit zichzelf te halen.�

Leerlingen moeten uitgedaagd worden om hun talenten maximaal te kunnen ontwikkelen. Bij 1 op de 10 leerlingen op de basisschool wordt talent onvoldoende ontwikkeld. Bij hoger begaafde kinderen wordt zelfs eenderde onvoldoende uitgedaagd. Zeker in het basisonderwijs blijkt het lastig de toptalenten die aandacht te geven die ze nodig hebben om uitmuntend te presteren.

Schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten worstelen met de vraag hoe ze deze kinderen voldoende uitdaging kunnen bieden. Om die reden is er voor basisscholen een apart excellentieprogramma.

Voor het excellentieprogramma is 10 miljoen euro uitgetrokken. De uitwerking van het excellentieprogramma basisonderwijs kent naast de excellentieprojecten ook landelijke projecten waar alle scholen in Nederland profijt van kunnen hebben. Zo is er een digitale topschool, beterweters.nl, waar voor alle scholen, leerlingen en ouders informatie te vinden is over hoogbegaafdheid, maar waar ook games en leermateriaal op staat.

Andere projecten zijn de Haagse proeftuinen waarin praktische ervaring wordt opgedaan met plusklassen, Leonardo-onderwijs, digitaal lesmateriaal en vroegsignalering, als verkenning voor héél Nederland. Het Platform Bètatechniek gaat basisonderwijs en wetenschap verbinden. Basisscholen kunnen een beroep doen op universiteiten om leerlingen extra uitdaging te bieden en kennis te laten maken met wetenschapsonderwijs.
Categorie:
Tag(s):