maandag, 25. mei 2009 - 9:13

Veel geweld in gevangenissen

Den Haag

Gedetineerden zijn elkaar vorig jaar meer dan twaalfhonderd keer fysiek te lijf gegaan. Bewaarders werden bijna achthonderd keer geslagen, geschopt of met een geïmproviseerd wapen belaagd.

Circa duizend keer moest een gewapend Intern Bijstands Team (IBT) er aan te pas komen om aan het geweld een eind te maken. Dit meldt het Nederlands Dagblad (ND) vandaag op basis van cijfers die het ministerie van Justitie op verzoek van deze krant aan het ND heeft verstrekt.

Het ministerie heeft geen idee of het geweld in gevangenissen toe- of afneemt. Zo zijn de cijfers van 2008 niet te vergelijken met die uit voorgaande jaren, omdat destijds ook verbaal geweld werd geregistreerd.

Daarnaast werden in de jaren 2006 en 2007 niet de incidenten geteld, maar het aantal gedetineerden dat betrokken was bij een voorval. In beide jaren ging het om rond de 3500 gevangenen. Omdat meerdere gedetineerden bij één vechtpartij betrokken kunnen zijn, ligt het aantal incidenten dus hoogstwaarschijnlijk lager.

Volgens ervaren gevangenisbewaarders neemt vooral het geweld van gedetineerden tegen personeel toe. Ze wijten dat onder meer aan de veranderende gevangenispopulatie.

Zo zitten er steeds meer criminelen vast met een psychische stoornis. Daarnaast is er door bezuinigingen minder tijd voor de omgang met gedetineerden. Daardoor worden eventuele conflicten niet op tijd opgemerkt.

Justitie doet nog altijd te weinig om het geweld de kop in te drukken, constateert de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt), die toezicht houdt op de gevangenissen.

Drie jaar geleden oordeelde de ISt ook al dat het preventiebeleid niet voldeed. Tot op heden is daar weinig aan veranderd, aldus de inspectie. Zo hebben niet alle gevangenissen duidelijke gedragsregels, is er geen eenduidig beleid hoe tegen geweld wordt opgetreden en ontbreekt het aan bewakingscamera's die incidenten kunnen vastleggen.

Kopstoot
Uit de diverse recente onderzoeken bleek al dat ook geweld tussen gevangenispersoneel onderling geregeld voorkomt. Uit een steekproef van de Arbeidsinspectie blijkt dat een kwart van alle bewaarders zegt het afgelopen jaar een keer slachtoffer te zijn geworden van geweld door een collega. Daarbij gaat het om slaan, schoppen of het geven van een kopstoot.

Het ministerie van Justitie laat in een reactie weten dat de preventie van geweld ,,voortdurend onze aandacht heeft''. Volgens een woordvoerder worden bewaarders uitgebreid getraind in het omgaan met geweld en het voorkomen ervan.

Ook wijst hij er op dat gedetineerden die geweld plegen worden gestraft, bijvoorbeeld door het intrekken van verlof, het opleggen van een boete of het opsluiten in een isoleercel.
Provincie:
Tag(s):