maandag, 20. april 2009 - 16:04

Veilige oplossing voor fietsoversteek N361 Hemelrijk

Winsum

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Winsum gaan gezamenlijk de fietsoversteekplaats op de N361 bij Hemelrijk ter hoogte van de Oude Adorperweg veiliger maken.

De fietsoversteekplaats ligt op één van de belangrijkste hoofdfietsroutes richting de stad Groningen. Veel groepen scholieren en forenzen maken gebruik van deze fietsoversteek. In de huidige situatie moeten fietsers tijdens het oversteken tussen twee rijstroken in wachten, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Een nieuwe oversteek mét wachtsluis, nieuw in de provincie Groningen, moet zorgen voor een veiligere oversteek. Een aantal betrokkenen heeft de oversteek in een proefopstelling getest. De uitkomsten hiervan waren positief. De provincie Groningen wil de nieuwe fietsoversteek voor de winter van 2009 gereed hebben.
Provincie:
Tag(s):