donderdag, 23. juli 2009 - 19:25

'Veiligheid in Roermond op koers'

Roermond

Vanaf januari 2009 is de stuurgroep Veilig volop bezig met de aanpak van veiligheid in Roemond. De stuurgroep Veilig bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente Roermond, Politie en Justitie en richt zich met name op samenwerking en onderlinge afstemming op basis van een gemeenschappelijke focus. Het Jaarplan voor 2009 kent een paar hoofdlijnen: start van een wijkteam in de Donderberg, een persoongerichte aanpak van patsers, veel-en meerplegers en hanggroepen, het bundelen van lopende projecten op het gebied van veiligheid en het terugbrengen van alle overleggen rondom veiligheid tot een paar kernoverleggen.

De Roermondse overvallenhausse van januari heeft geleid tot een fors aantal aanhoudingen. Verreweg de meeste daders zitten nog steeds in voorarrest in afwachting van berechting. Vanaf 14 juli vindt de inhoudelijke behandeling door de rechtbank plaats. Nu al is het Veiligheidshuis bezig met deze (veelal) jongeren om te voorkomen dat ze een criminele carrière kiezen. Maar ook jongeren uit hun omgeving – hanggroep of in familieverband – worden onder de aandacht gebracht om te voorkomen dat zij de criminaliteit in duiken. Binnen het Veiligheidshuis zijn naast de overvallers, nog eens 25 jeugdige veel-en meerplegers in behandeling. Voor elk individu wordt een traject bepaald waardoor de kans op terugval naar criminaliteit vermindert en zo mogelijk ophoudt. Zo’n aanpak wordt uitgevoerd door allerlei verschillende partners, zoals Jeugdzorg, Justitiële verslavingszorg, de Reclassering, het Productiehuis, CWI en Sociale Zaken van de gemeente. Er worden dit jaar nog 3 zogenoemde ‘patsers’ gepakt. Patsers zijn mensen die door een onverklaarbare luxe levensstijl, vaak door crimineel gedrag, een verkeerd voorbeeld zijn voor anderen.

Officier van Justitie Wim Stienen: “Een sluitende aanpak van repressie, preventie en zorg. De strafbare feiten worden via de rechter afgedaan. Gelet op de brutaliteit en de ellende die voor met name de slachtoffers is veroorzaakt zijn de eisen van het OM hoog. In de nazorg ligt de nadruk op het uit het criminele circuit blijven van de daders. Dat geldt ook voor mensen die een risico vormen om crimineel gedrag te gaan vertonen.”

Het wijkteam op de Donderberg is in de laatste fase van voorbereiding. Vanaf september gaat het team operationeel en zal zich richten op de aanpak in de wijk. Doel is dat er merkbaar en zichtbaar wordt gewerkt aan de veiligheid in de wijk. Het wijkteam bestaat uit medewerkers van diverse organisaties; de wijkagent, de wijkboa van Stadstoezicht, de huismeester van Wonen-Zuid, de jongerenwerker, de bewonersondersteuner en de wijkmeester van Groenonderhoud bepalen onder regie van de wijkcoördinator wie, welke acties in de wijk gaan ondernemen. Samen dragen ze zorg voor een direct contact met bewoners in de wijk en reageren op wat er moet gebeuren.

Ten opzichte van 2007 is het aantal woninginbraken drastisch gedaald. Die dalende lijn zet zich in de eerste maanden van 2009 voort. De dalende lijn geldt ook voor de auto-inbraken. Bedreigingen en mishandelingen komen in 2009 in dezelfde mate voor als in 2007. Wat betreft overvallen is er een sterke stijging in het begin van 2009 na een behoorlijke daling in 2008. Het goede nieuws is dat de verdachten van die overvallen allemaal vastzitten.
Provincie:
Tag(s):