woensdag, 8. april 2009 - 16:14

Veiligheid, nieuwe natuur en meer recreatie langs de Lek

Nieuwegein

De veiligheid rond de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein gaat verbeteren, zodat we ook in de toekomst droge voeten houden. De belangrijkste ingreep is een extra geul bij Vianen, die meer ruimte voor de Lek creëert.

Naast veiliger wil de regio het gebied ook aantrekkelijker maken. Daarom stelt de Stuurgroep Ruimte voor de Lek voor om nieuwe natuur aan te leggen en recreatiemogelijkheden langs de Lek uit te breiden. In 2015 moet de Lek voorbereid zijn op de toekomst.

Door klimaatveranderingen krijgt de Lek in de toekomst grotere hoeveelheden water te verwerken en daar moet het rivierengebied op aangepast worden. Dit zal vooral gebeuren door de Lek meer ruimte te geven, zodat er zonder problemen meer water door kan stromen.
Provincie:
Tag(s):