donderdag, 4. juni 2009 - 13:21

Veiligheid reddingswerkers op Europese agenda

Den Haag

De Europese raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken heeft vandaag op voorstel van minister Ter Horst besloten, naar analogie van het Nederlandse programma ‘Handen af van onze helpers’, de veiligheid van reddingswerkers (politie, brandweer en ambulance) op de Europese agenda te plaatsen.

De lidstaten gaan de situatie in hun eigen land in kaart brengen, zodat een beeld ontstaat van de omvang en aard van de problemen in de verschillende landen. De Commissie zal vervolgens aanbevelingen aan de raad doen voor mogelijke maatregelen.

Ook hebben de ministers besloten te gaan samenwerken bij het vergroten van veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers bij rampen, eveneens naar aanleiding van een Nederlands initiatief. Het Europese 112-nummer wordt gepromoot, nationale websites over dit onderwerp worden verbonden met de bestaande EU-website over civiele bescherming en best-practices worden uitgewisseld.

Minister Ter Horst toonde zich zeer ingenomen met deze besluiten: 'Beide onderwerpen staan in ons land hoog op de agenda, maar de problemen doen zich natuurlijk ook in de andere landen voor. Het delen van kennis en ervaringen heeft voor iedereen een grote toegevoegde waarde.'
Provincie:
Tag(s):