vrijdag, 17. juli 2009 - 12:08

Veiligheid van attractieparken in kaart gebracht

Den Haag

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert tijdens de uitvoering van haar toezicht bij attractieparken de veiligheid van de attractietoestellen en verkochte levensmiddelen én de naleving van de Drank en Horecawet en de Tabakswet.

6 van de 23 attractieparken in Nederland hebben aangetoond dat zij de veiligheidsrisico’s van de attractietoestellen goed beheersen. Bij deze parken is de technische staat van de toestellen in orde.

Bij twee parken geven de inspectieresultaten aanleiding om dit onderdeel in te delen in de rode zone en jaarlijks zo vaak als nodig te controleren. Zowel de technische staat van de toestellen als de controlesystemen om de risico’s te beperken bleken onvoldoende. De overige parken blijft de VWA op dit onderdeel een keer per jaar bezoeken. De technische staat van de toestellen was daar in orde maar het risicomanagement bleek nog onvoldoende.

De regels van de Drank- en Horecawet en Tabakswet worden in het merendeel van de parken goed nageleefd. Bij slechts twee parken is het nog te vroeg om het toezicht op dit terrein te verminderen.
Provincie:
Tag(s):