woensdag, 3. juni 2009 - 17:26

Veiligheidscontroles bij Rotterdamse zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen

Rotterdam

Dinsdag is in Rotterdam een grote veiligheidscontrole gestart bij alle zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij de controles wordt gekeken naar de brandveiligheid en de mate waarin de bedrijven zich aan de brandveiligheidsregels houden.

De controleactie neemt ongeveer 10 weken in beslag en loopt tot halverwege augustus. In totaal krijgen in die periode zo’n 110 instellingen een controle.

De controles worden uitgevoerd door Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De brandweer zal ook toezicht uitvoeren voor de DCMR Milieudienst Rijnmond en voor dS+V.

Met deze controleactie wil de gemeente Rotterdam bijdragen aan de brandveiligheid en de gebruiksveiligheid van deze instellingen en bedrijven voor de gebruikers, de bezoekers en het personeel.

De betrokken instellingen en bedrijven zijn per brief geïnformeerd over de controle. Als er bij de controle gebreken worden geconstateerd, zal de instelling deze binnen een bepaalde termijn moeten verhelpen. In het geval van acuut onveilige situaties zal direct worden opgetreden.

Deze controle maakt deel uit van een handhavingscampagne die de brandweer, dS+V en DCMR uitvoeren in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. In de campagne werken de genoemde diensten samen aan de verhoging en borging van (brand)veiligheid van ‘gevoelige’ objecten zoals kinderdagverblijven, horeca, hotels, basisscholen en vuurwerkverkooppunten.

Een aantal andere gemeenten die participeren in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals Rozenburg en Lansingerland zullen in dezelfde periode een vergelijkbaar controleprogramma uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):