dinsdag, 3. maart 2009 - 19:08

Veiligheidsregio’s maken een forse inhaalslag

De veiligheidsregio’s maken een forse inhaalslag bij het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De regio’s zijn daardoor in staat om de rampenbestrijding en crisisbeheersing eind 2009 op de meeste punten op orde te hebben. Dit concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in de ‘Tussenrapportage Rampenbestrijding op orde’.

Dit staat in een brief die Ter Horst vandaag naar de Kamer stuurde. In de tussenrapportage constateert de Inspectie OOV dat de veiligheidsregio’s de rampenbestrijding en crisisbeheersing in versneld tempo aan het verbeteren zijn. Daarmee is gehoor gegeven aan de oproep die minister Ter Horst daartoe deed in maart 2008 en beginnen de effecten van de convenanten die de minister met 19 regio’s heeft gesloten zichtbaar te worden.

De regio’s steken veel tijd in het actueel maken van de rampenplannen en werken soms al toe naar de komst van een regionaal crisisplan en opschalingmodel, zoals het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s dat voorschrijft. Tegelijk stelt minister Ter Horst op basis van het rapport en de rapportages van Commissarissen van de Koningin vast dat er verdere verbeteringen nodig zijn. Zo moeten de crisispartners (zoals waterschappen en energieleveranciers) beter betrokken worden bij het opstellen van de veiligheidsplannen.

Minister Ter Horst wil de kwaliteitsverbetering doorzetten en versnellen door middel van het wetsvoorstel op de veiligheidsregio’s en de bijbehorende kwaliteitseisen. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in de week van 9 maart worden behandeld in de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):