dinsdag, 20. januari 2009 - 21:16

Venrayse horeca brandveiliger geworden

Venray

De Venrayse horeca is het afgelopen jaar brandveiliger geworden. Dit blijkt uit een controle van horecabedrijven in de Noord-Limburgse gemeente. Voldeed rond de kermis 2008 nog 46% van de horecagelegenheden niet aan de brandveiligheidseisen, tijdens controles voor de kerst bleek dit nog maar voor 22% van de bedrijven te gelden. Ook waren de tekortkomingen zelf minder ernstig, zo maakte de gemeente Venray bekend. De gemeente zal daarom in 2009 de voorlichtingscampagne over brandpreventie voortzetten en uitbreiden richting scholen.

De gemeente Venray is gestart met de voorlichtingscampagne rondom brandveiligheid na controles van horecagelegenheden voor de kermis in 2008. Toen werden er bij 12 van de 26 gelegenheden tekortkomingen geconstateerd. Dit was voor de gemeente aanleiding om de controles voor Kerstmis te intensiveren. Voorafgaand aan deze controles heeft de gemeente in november 2008 een voorlichtingsbijeenkomst voor horecaondernemers georganiseerd. Hierbij kregen zij voorlichting over de aard van de materialen en het nut en de noodzaak van brandblusvoorzieningen. Uit de controles voor Kerstmis bleek de consequente wijze van controleren, handhaven en het geven van voorlichting zijn vruchten af te werpen. Vóór carnaval organiseert de gemeente nog een bijeenkomst, waarbij horecaondernemers de gelegenheid krijgen inlichtingen in te winnen.

Bij de kerstmiscontroles zijn ook de scholen meegenomen. De resultaten hiervan waren minder goed. Bij 73% van de 26 gecontroleerde scholen werden tekortkomingen geconstateerd. Burgemeester Waals noemt dit ernstig maar benadrukt wel dat ouders zich niet acuut ongerust hoeven te maken. “Het gaat met name om de versieringen die gebruikt worden rond carnaval en Kerstmis. Met actieve voorlichting richting scholen en het intensiever handhaven verwacht ik dat we de brandveiligheid samen met de scholen drastisch kunnen verbeteren�, aldus Waals. Nog vóór carnaval organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst voor de scholen.
Provincie:
Tag(s):