dinsdag, 26. mei 2009 - 17:04

Verbetering van dierenwelzijn door Nieuwe wet dieren

Amsterdam

Er komt een zogeheten ‘positieflijst’ van dieren die je als particulier mag houden. Dat voorstel doet minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. Ook wil ze de wet zodanig wijzigen dat je niet langer zonder rechtvaardiging dieren mag doden. Beide elementen in de nieuwe wet zorgen voor een verbetering op het gebied van dierenwelzijn.

De onderwerpen maken deel uit van de nieuwe Wet Dieren waarin bestaande wetten op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid worden ondergebracht. Over de nieuwe wet heeft de Kamer schriftelijke vragen gesteld, waarvan de antwoorden van minister Verburg nu aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. De positieflijst en de aanpassing in verband met het doden van dieren maken onderdeel uit van de antwoorden op de Kamervragen.

In principe wordt het houden van dieren verboden tenzij ze op een lijst staan, de zogeheten positieflijst. Het kabinet zal de criteria vaststellen op basis waarvan wordt bepaald welke dieren wel en welke niet gehouden mogen worden. De minister van LNV bepaalt vervolgens welke dieren op die lijst worden geplaatst.
Categorie:
Tag(s):